Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.176

Verš

śuna, gaurahari, ei praśnera kāraṇa
nibhṛta hao yadi, tabe kari nivedana

Synonyma

śuna — prosím poslouchej; gaurahari — ó Gaurahari; ei praśnera — této otázky; kāraṇa — důvod; nibhṛta — osamocený; hao — staneš se; yadi — pokud; tabe — potom; kari — udělám; nivedana — sdělení.

Překlad

„Prosím slyš, ó Gaurahari! Půjdeš-li se mnou do ústraní, vysvětlím Ti tam, jaký to má důvod.“