Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.174

Verš

tumi kājī — hindu-dharma-virodhe adhikārī
ebe ye nā kara mānā bujhite nā pāri

Synonyma

tumi — ty; kājī — starosta; hindu-dharma — náboženské zásady hinduistů; virodhe — v odporování; adhikārī — máš právo; ebe — nyní; ye — to; kara mānā — nezakazuješ; bujhite — pochopit; pāri — nejsem schopen.

Překlad

„Jako muslimský starosta máš právo se postavit proti provádění hinduistických obřadů, ale ty je nyní nezakazuješ. Nechápu proč.“