Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.126

Verš

eta-kāla keha nāhi kaila hinduyāni
ebe ye udyama cālāo kāra bala jāni’

Synonyma

eta-kāla — tak dlouho; keha — kdokoliv; nāhi — ne; kaila — prováděl; hinduyāni — hinduistické zásady; ebe — nyní; ye — tuto; udyama — snahu; cālāo — šíříte; kāra — čí; bala — mocí; jāni' — chci vědět.

Překlad

„Tak dlouho jste nenásledovali zásady hinduistického náboženství, avšak nyní je následujete s velkým nadšením. Mohu vědět, kdo vám k tomu dává sílu?“

Význam

Od vpádu Baktiyāra Khilijiho do Bengálska až do dob Čánda Kázího byli hinduisté neboli následovníci védských zásad silně utlačováni. Stejně jako hinduisté v dnešním Pákistánu, nesměl prakticky nikdo svobodně provádět hinduistické náboženské praktiky. O tomto stavu hinduistické společnosti tu Čánd Kází mluví. Předtím hinduisté svoje zásady otevřeně nenásledovali, ale nyní svobodně zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Za jejich opovážlivostí tedy musel někdo stát.

A opravdu tomu tak bylo. I když příslušníci takzvané hinduistické společnosti dodržovali společenské zvyklosti a pravidla, prakticky zapomněli přísně následovat své náboženské zásady. V přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua je však na Jeho pokyn začali doopravdy následovat. Tento pokyn platí stále a každý se jím může řídit kdekoli, v jakékoli části světa. Tím pokynem je stát se pod vedením Śrī Caitanyi Mahāprabhua duchovním mistrem tak, že budeme následovat předepsané zásady, zpívat alespoň šestnáct kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry denně a kázat učení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Pokud budeme plnit tento pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bezpochyby získáme duchovní sílu a budeme moci toto učení hnutí Hare Kṛṣṇa otevřeně kázat, aniž by nám v tom kdokoliv bránil.