Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.99

Verš

tumi baḍa paṇḍita, mahākavi-śiromaṇi
yāṅra mukhe bāhirāya aiche kavya-vāṇī

Synonyma

tumi — ty; baḍa paṇḍita — nesmírně vzdělaný učenec; mahā-kavi — mezi všemi velkými básníky; śiromaṇi — nejlepší; yāṅra — z jehož; mukhe — úst; bāhirāya — vychází; aiche — takový; kāvya-vāṇī — jazyk básníků.

Překlad

„Jsi nejvzdělanější učenec a největší ze všech velkých básníků, protože jak jinak by z tvých úst mohla plynout tak výborná poezie?“