Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.69

Verš

daśa alaṅkāre yadi eka śloka haya
eka doṣe saba alaṅkāra haya kṣaya

Synonyma

daśa alaṅkāre — s deseti případy literárních ozdob; yadi — jestliže; eka — jeden; śloka — verš; haya — je; eka doṣe — jedinou chybou; saba — všechny; alaṅkāra — ozdoby; haya kṣaya — ztratí sílu.

Překlad

„Kvůli jedinému špatnému výrazu ztratí celý verš svou působivost, i kdyby obsahoval deset literárních ozdob.“