Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.52

Verš

nāhi paḍi alaṅkāra, kariyāchi śravaṇa
tāte ei śloke dekhi bahu doṣa-guṇa

Synonyma

nāhi paḍi — nestuduji; alaṅkāra — umění literárních ozdob; kariyāchi — učinil jsem; śravaṇa — poslouchání; tāte — díky tomu; ei śloke — v tomto verši; dekhi — vidím; bahu — mnoho; doṣa — nedostatků; guṇa — předností.

Překlad

„Umění literárních ozdob jsem jistě nestudoval, avšak slyšel jsem o něm z vyšších kruhů, a díky tomu mohu tento verš zhodnotit a najít v něm mnoho chyb a mnoho předností.“

Význam

Výrok kariyāchi śravaṇa („vyslechl jsem“) je významný v tom smyslu, že vyslechnutí je důležitější než přímé studium či vnímání. Je-li někdo dobrý v naslouchání a naslouchá-li ze správného zdroje, je jeho poznání okamžitě dokonalé. Tomuto procesu se říká śrauta-panthā neboli získávání poznání nasloucháním od autorit. Veškeré védské poznání je založené na zásadě přijmout pravého duchovního mistra a naslouchat od něho autoritativním výrokům Véd. Není třeba být vytříbeným literátem, abychom mohli mít poznání. Abychom získali dokonalé poznání od dokonalé osoby, musíme být dobří v naslouchání. Tomu se říká sestupný proces deduktivního poznání neboli avaroha-panthā.