Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.51

Verš

prabhu kahena — ataeva puchiye tomāre
vicāriyā guṇa-doṣa bujhāha āmāre

Synonyma

prabhu kahena — Pán řekl; ataeva — proto; puchiye — žádám; tomāre — tebe; vicāriyā — po důkladném přezkoumání; guṇa — přednosti; doṣa — nedostatky; bujhāha — pouč; āmāre — Mě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zaujmul pokorné postavení a řekl: „Jelikož nejsem na tvé úrovni, požádal jsem tebe, abys mě poučil tak, že sám vysvětlíš nedostatky a přednosti své básně.“