Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.49

Verš

tāte bhāla kari’ śloka karaha vicāra
kavi kahe, — ye kahile sei veda-sāra

Synonyma

tāte — proto; bhāla — velice pečlivě; kari' — dělající to; śloka — verše; karaha — učiň; vicāra — posouzení; kavi kahe — básník řekl; ye kahile — co jsi řekl; sei — to je; veda-sāra — naprosto správné.

Překlad

Pán vyslovil závěr: „Nyní tedy tento verš pečlivě prozkoumejme.“

Význam

Básník odpověděl: „Ano – verš, který jsi recitoval, je zcela v pořádku.“