Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.101

Verš

bhavabhūti, jayadeva, āra kālidāsa
tāṅ-sabāra kavitve āche doṣera prakāśa

Synonyma

bhavabhūti — Bhavabhūti; jayadeva — Jayadeva; āra — a; kālidāsa — Kālidāsa; tāṅ-sabāra — jich všech; kavitve — v básnických schopnostech; āche — je; doṣera — chyb; prakāśa — projevení.

Překlad

„Dokonce i v dílech tak velkých básníků, jako je Bhavabhūti, Jayadeva a Kālidāsa, se vyskytuje mnoho chyb.“