Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.16

Verš

eka-dina naivedya-tāmbūla khāiyā
bhūmite paḍilā prabhu acetana hañā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; naivedya — jídlo obětované Božstvu; tāmbūla — betelový oříšek; khāiyā — když snědl; bhūmite — na zem; paḍilā — padl; prabhu — Pán; acetana — bezvědomý; hañā — neboť se stal.

Překlad

Jednoho dne snědl Śrī Caitanya Mahāprabhu betelové oříšky, které byly obětované Božstvu. Měly ale omamné účinky a On v bezvědomí padl na zem.

Význam

Betelové oříšky mají omamné účinky, a proto se podle usměrňujících zásad nesmí jíst. Tato zábava Śrī Caitanyi Mahāprabhua, při které po jejich pozření omdlel, je pro nás všechny dostatečným ponaučením, že bychom se betelových oříšků neměli dotknout, ani když byly obětovány Viṣṇuovi, tak jako bychom se neměli dotknout obilovin na Ekādaśī. Pán Caitanya Mahāprabhu samozřejmě omdlel za určitým účelem. Jako Nejvyšší Osobnost Božství si může dělat, co chce, a jíst, co chce, ale my bychom Jeho zábavy neměli napodobovat.