Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.27

Verš

kāndiyā balena śiśu, — kene kara roṣa
tumi māṭi khāite dile, mora kibā doṣa

Synonyma

kāndiyā — s pláčem; balena — říká; śiśu — dítě; kene — proč; kara — stáváš se; roṣa — rozzlobená; tumi — ty; māṭi — hlínu; khāite — jíst; dile — dala jsi Mi; mora — Moje; kibā — co je; doṣa — chyba.

Překlad

Dítě matce s pláčem odpovědělo: „Proč se zlobíš? Vždyť jsi Mi sama dala jíst hlínu, tak co jsem udělal špatného?“