Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.45

Verš

sūtra kari’ gaṇe yadi āpane ananta
sahasra-vadane teṅho nāhi pāya anta

Synonyma

sūtra — aforismy; kari' — skládající; gaṇe — počítá; yadi — jestliže; āpane — osobně; ananta — Śeṣa Nāga, Osobnost Božství; sahasra-vadane — tisíci úst; teṅho — On také; nāhi — ne; pāya — dosáhne; anta — meze.

Překlad

I kdyby se Śeṣa Nāga Ananta osobně snažil shrnout zábavy Pána Caitanyi do sūter, ani se svými tisíci úst by se nedobral jejich konce.