Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.33

Verš

cabbiśa vatsara aiche navadvīpa-grāme
laoyāilā sarva-loke kṛṣṇa-prema-nāme

Synonyma

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; aiche — takto; navadvīpa — Navadvípu; grāme — ve vesnici; laoyāilā — přiměl; sarva-loke — každého člověka; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; nāme — ve svatém jménu.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu žil v oblasti Navadvípu dvacet čtyři let. Každého tam přiměl zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a tak se pohroužit do lásky ke Kṛṣṇovi.