Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.71

Verš

ei dui-ghare prabhu ekādaśī dine
viṣṇura naivedya māgi’ khāila āpane

Synonyma

ei dui-ghare — v těchto dvou domech; prabhu — Pán; ekādaśī dine — na Ekādaśī; viṣṇura — Pána Viṣṇua; naivedya — jídlo obětované Śrī Viṣṇuovi; māgi' — když vyžebral; khāila — jedl; āpane — osobně.

Překlad

V domech obou dvou Pán Caitanya Mahāprabhu vyžebral na Ekādaśī jídlo a sám ho snědl.

Význam

Nařízení držet na Ekādaśī půst platí hlavně pro oddané; co se týče jídel, jež mohou být na Ekādaśī obětována Pánu, žádná omezení neexistují. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal jídlo Pána Viṣṇua ve své extázi viṣṇu-tattvy.