Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.67

Verš

kholā-vecā śrīdhara prabhura priya-dāsa
yāṅhā-sane prabhu kare nitya parihāsa

Synonyma

kholā-vecā — prodavač kůry z banánovníků; śrīdhara — Śrīdhara Prabhu; prabhura — Pánův; priya-dāsa — velice drahý služebník; yāṅhā-sane — se kterým; prabhu — Pán; kare — dělá; nitya — denně; parihāsa — žertování.

Překlad

Dvacátou devátou větví byl Śrīdhara, prodavač kůry z banánovníků. Byl velice drahým služebníkem Pána, jenž si z něho často tropil žerty.

Význam

Śrīdhara byl chudý brāhmaṇa, který se živil prodejem kůry z banánovníků, ze které se vyráběly kelímky. Nejspíše měl banánovníkový sad, ze kterého získával listy, kůru a dužinu, aby to mohl každý den prodávat na trhu. Padesát procent příjmu používal na uctívání Gangy a ze zbytku žil. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu započal své hnutí občanského odporu proti Kázímu, Śrīdhara radostně tancoval. Pán rád pil vodu z jeho hrnku. Śrīdhara dal Śacīdevī předtím, než Pán Caitanya přijal sannyās, dýni, aby ji pro Něho uvařila. Každý rok chodil navštívit Pána Caitanyu do Džagannáth Purí. Podle Kavi-karṇapūry byl Śrīdhara pasáček z Vrindávanu, který se jmenoval Kusumāsava. V jeho Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (133) je řečeno:

kholāvecātayā khyātaḥ
paṇḍitaḥ śrīdharo dvijaḥ
āsīd vraje hāsya-karo
yo nāmnā kusumāsavaḥ

„Pasáček známý v kṛṣṇa-līle jako Kusumāsava se později v līle Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Navadvípu stal Kholāvecou Śrīdharem.“