Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.124-126

Verš

nīlācale prabhu-saṅge yata bhakta-gaa
sabāra adhyakṣa prabhura marma dui-jana
paramānanda-purī, āra svarūpa-dāmodara
gadādhara, jagadānanda, śaṅkara, vakreśvara
dāmodara paṇḍita, ṭhākura haridāsa
raghunātha vaidya, āra raghunātha-dāsa

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; prabhu-saṅge — ve společnosti Pána Caitanyi; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; sabāra — ze všech; adhyakṣa — hlavní; prabhura — Pána; marma — srdce i duše; dui-jana — dvě osoby; paramānanda-purī — Paramānanda Purī; āra — a; svarūpa-dāmodara — Svarūpa Dāmodara; gadādhara — Gadādhara; jagadānanda — Jagadānanda; śaṅkara — Śaṅkara; vakreśvara — Vakreśvara; dāmodara paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; ṭhākura haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; raghunātha vaidya — Raghunātha Vaidya; āra — a; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa.

Překlad

Mezi všemi oddanými, kteří Pána v Džagannáth Purí doprovázeli, byli dva – Paramānanda Purī a Svarūpa Dāmodara – pro Pána vším. Mezi další oddané patřili Gadādhara, Jagadānanda, Śaṅkara, Vakreśvara, Dāmodara Paṇḍita, Ṭhākura Haridāsa, Raghunātha Vaidya a Raghunātha dāsa.

Význam

Podle páté kapitoly Antya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty Raghunātha Vaidya přišel Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit, když Pán přebýval v Pániháti. Byl to velký oddaný a měl všechny dobré vlastnosti. Podle Caitanya-bhāgavaty byl původně Revatī, Balarāmova žena. Každý, na koho pohlédl, okamžitě získal vědomí Kṛṣṇy. Žil na břehu oceánu v Džagannáth Purí a napsal knihu Sthāna-nirūpaṇa.