Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.116

Verš

rāmadāsa abhirāma — sakhya-premarāśi
ṣolasāṅgera kāṣṭha tuli’ ye karila vāṅśī

Synonyma

rāmadāsa abhirāma — Rāmadāsa Abhirāma; sakhya-prema — přátelství; rāśi — velice mnoho; ṣola-sa-aṅgera — se šestnácti kolínky; kāṣṭha — dřevo; tuli' — zvedající; ye — ten, kdo; karila — zhotovil; vāṅśī — flétnu.

Překlad

Rāmadāsa Abhirāma byl zcela pohroužený v náladě přátelského vztahu. Vyrobil flétnu z bambusu o šestnácti kolínkách.

Význam

Abhirāma byl obyvatelem Khánákúla-krišnanagaru.