Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.115

Verš

govinda, mādhava, vāsudeva — tina bhāi
yāṅ-sabāra kīrtane nāce caitanya-nitāi

Synonyma

govinda — Govinda; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; tina bhāi — tři bratři; yāṅ-sabāra — jichž všech; kīrtane — při saṅkīrtanu; nāce — tančí; caitanya-nitāi — Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu.

Překlad

Tři bratři, Govinda, Mādhava a Vāsudeva, byli osmdesátou druhou, osmdesátou třetí a osmdesátou čtvrtou větví onoho stromu. Pán Caitanya a Nityānanda tančili při jejich kīrtanech.

Význam

Tři bratři Govinda, Mādhava a Vāsudeva Ghoṣa patřili k rodině kāyasthů. Govinda založil v Agradvípu, kde bydlel, chrám Gopīnātha. Mādhava Ghoṣa byl výborný kīrtanový zpěvák. Nikdo na světě se mu nevyrovnal. Byl známý jako vrindávanský zpěvák a byl velice drahý Śrī Nityānandovi Prabhuovi. Říká se, že když tito tři bratři prováděli saṅkīrtan, Pán Caitanya a Nityānanda se ihned roztančili v extázi. Podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (188) byli tito tři bratři původně Kalāvatī, Rasollāsā a Guṇatuṇgā, které recitovaly verše, jež složila Śrī Viśākhā-gopī. Tito tři bratři byli členy jedné ze sedmi skupin, které prováděly kīrtan, když se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zúčastňoval festivalu Ratha-yātrā v Džagannáth Purí. Hlavním tanečníkem v jejich skupině byl Vakreśvara Paṇḍita. To je popsáno ve verších 42 a 43 třinácté kapitoly Madhya-līly.