Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.114

Verš

jagannātha tīrtha, vipra śrī-jānakīnātha
gopāla ācārya, āra vipra vāṇīnātha

Synonyma

jagannātha tīrtha — Jagannātha Tīrtha; vipra-śrī-jānakīnāthabrāhmaṇa jménem Śrī Jānakīnātha; gopāla ācārya — Gopāla Ācārya; āra — a; vipra vāṇīnāthabrāhmaṇa jménem Vāṇīnātha.

Překlad

Sedmdesátou osmou větví původního stromu byl Jagannātha Tīrtha, sedmdesátou devátou brāhmaṇa Śrī Jānakīnātha, osmdesátou Gopāla Ācārya a osmdesátou první brāhmaṇa Vāṇīnātha.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Jagannātha Tīrtha byl jeden z devíti hlavních sannyāsīch, kteří byli společníky Pána Caitanyi. Vāṇīnātha Vipra byl obyvatelem Čámpáháti, vesnice v okrese Bardván nedaleko města Navadvípu, patřící k policejnímu okrsku Púrvasthalí a poštovnímu úřadu v Samudragarhu. Tamní chrám byl velice zanedbaný, ale v bengálském roce 1328 (1921 n.l.) ho opravil Śrī Paramānanda Brahmacārī (jeden ze žáků Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura), znovu zorganizoval sevā-pūju (chrámové uctívání) a připojil chrám pod vedení Śrī Caitanya Maṭhu ve Šrí Májápuru. Dnes je v tomto chrámu uctíváno Božstvo Śrī Gaura-Gadādhara přísně podle zásad zjevených písem. Ze železničních zastávek Východní dráhy Samudragarh i Navadvíp je to do Čámpáháti asi tři kilometry.“