Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.1

Verš

śrī-caitanya-padāmbhoja-
madhupebhyo namo namaḥ
kathañcid āśrayād yeṣāṁ
śvāpi tad-gandha-bhāg bhavet

Synonyma

śrī-caitanya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pada-ambhoja — lotosové nohy; madhu — med; pebhyaḥ — těm, kdo pijí; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — uctivé poklony; kathañcit — trochu z toho; āśrayāt — když přijme útočiště; yeṣām — u nichž; śvā — pes; api — také; tat-gandha — vůně lotosového květu; bhāk — podílníkem; bhavet — se může stát.

Překlad

Znovu a znovu skládám uctivé poklony oddaným, kteří připomínají včely, jež neustále vychutnávají med lotosových nohou Pána Caitanyi Mahāprabhua. Dokonce i psu podobný neoddaný může okusit vůni tohoto lotosového květu, pokud nějakým způsobem přijme útočiště u takových oddaných.

Význam

Příklad se psem je v této souvislosti význačný. Pes se přirozeně oddaným nikdy nestane, ale přesto lze někdy vidět, že pokud je to pes oddaného, postupně se oddaným také stane. Viděli jsme, že psi nemají úctu ani k rostlince tulasī; naopak na ni s oblibou močí. Jsou to tedy neoddaní první třídy. Saṅkīrtanové hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je ale tak mocné, že i psu podobný neoddaný se postupně může stát oddaným, pokud se sdružuje s nějakým oddaným Pána Caitanyi. Ke Śrīlovi Śivānandovi Senovi, velkému oddanému Pána Caitanyi Mahāprabhua, který byl ve stavu hospodáře, se během putování do Džagannáth Purí připoutal pouliční pes. Šel za ním celou cestu a nakonec uviděl Caitanyu Mahāprabhua a dosáhl osvobození. Osvobozeny byly i kočky a psi ve stavení Śrīvāse Ṭhākura. Od psů, koček a jiných zvířat se neočekává, že se stanou oddanými, ale ve společnosti čistého oddaného jsou i tito tvorové osvobozeni.