Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.55

Verš

yathā mahānti bhūtāni
bhūteṣūccāvaceṣv anu
praviṣṭāny apraviṣṭāni
tathā teṣu na teṣv aham

Synonyma

yathā — jako; mahānti — vesmírné; bhūtāni — prvky; bhūteṣu — v živých bytostech; ucca-avaceṣu — gigantické i nepatrné; anu — po; praviṣṭāni — přebývající uvnitř; apraviṣṭāni — přebývající vně; tathā — tak; teṣu — v nich; na — ne; teṣu — v nich; aham — Já.

Překlad

„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“

Význam

Hrubohmotné prvky (země, voda, oheň, vzduch a éter) se spojují s jemnohmotnými (myslí, inteligencí a falešným egem), aby v tomto světě vytvořily těla, ale přesto se nacházejí i mimo ně. Všechny hmotné výtvory nejsou ničím jiným než sloučeninou či kombinací těchto hmotných prvků v různých poměrech. Tyto prvky tedy existují vně i uvnitř těla. Éter například existuje v prostoru, ale rovněž prostupuje tělem. Podobně i Nejvyšší Pán, který je příčinou hmotné energie, žije jak v hmotném světě, tak i mimo něj. Bez Jeho přítomnosti v hmotném světě by se nemohlo rozvíjet vesmírné tělo, tak jako by se nemohlo rozvíjet fyzické tělo bez přítomnosti duše. Celý hmotný projev se rozvíjí a existuje jen díky tomu, že do něho vstupuje Nejvyšší Osobnost Božství jako Paramātmā neboli Nadduše. Osobnost Božství tak ve své všudypřítomné podobě Paramātmy vstupuje do každé bytosti, od největší až po tu nejnepatrnější. Pánovu existenci může realizovat ten, kdo je ochoten se podřídit, a tudíž se stát odevzdanou duší. S rozvojem podřízenosti roste úměrně i duchovní realizace, díky které se lze osobně setkat s Nejvyšším Pánem, tak jako se dva lidé setkají tváří v tvář.

Díky rozvoji transcendentální připoutanosti k Nejvyššímu Pánu vnímá odevzdaná duše přítomnost svého milovaného Pána všude a všechny její smysly jsou zaměstnány službou Jemu. Její oči jsou zaměstnány díváním se na překrásný pár Śrī Rādhu a Kṛṣṇu, jak sedí na ozdobeném trůnu pod stromem přání v transcendentální zemi Vrindávanu. Její nos je zaměstnán čicháním duchovní vůně lotosových nohou Pána, její uši jsou zaměstnány nasloucháním poselství z Vaikuṇṭhy a její ruce objímají lotosové nohy Pána a Jeho společníků. Takto se Pán projevuje svému čistému oddanému zevnitř i zvenčí. To je jedno z tajemství vztahů založených na oddanosti, ve kterých jsou oddaný a Pán spjati pouty spontánní lásky. Dosáhnout této lásky by mělo být cílem života každé živé bytosti.