Skip to main content

Bg. 8.7

Verš

tasmāt sarveṣu kāleṣu
mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; sarveṣu — ve všech; kāleṣu — dobách; mām — na Mě; anusmara — neustále vzpomínej; yudhya — bojující; ca — rovněž; mayi — Mně; arpita — odevzdávající; manaḥ — mysl; buddhiḥ — inteligenci; mām — Mě; eva — jistě; eṣyasi — dosáhneš; asaṁśayaḥ — bezpochyby.

Překlad

Proto bys měl, Arjuno, neustále myslet na Mě v Mé podobě Kṛṣṇy a zároveň konat svou předepsanou povinnost — bojovat. Když své činnosti zasvětíš Mně a soustředíš na Mě svou mysl a inteligenci, bezpochyby ke Mně dospěješ.

Význam

Tento pokyn Arjunovi je velice důležitý pro všechny lidi, kteří se věnují hmotným činnostem. Pán neříká, že se má člověk zříci předepsaných povinností či zaměstnání. Může v nich pokračovat, a zároveň myslet na Kṛṣṇu tak, že bude zpívat Hare Kṛṣṇa. To ho zbaví hmotného znečištění a zaměstná jeho mysl a inteligenci ve spojení s Kṛṣṇou. Díky zpívání Kṛṣṇových jmen bude bezpochyby přemístěn na nejvýše ležící planetu, Kṛṣṇaloku.