Skip to main content

Bg. 4.2

Verš

evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ paran-tapa

Synonyma

evam — takto; paramparā — učednickou posloupností; prāptam — získanou; imam — tuto vědu; rāja-ṛṣayaḥ — svatí králové; viduḥ — chápající; saḥ — toto poznání; kālena — časem; iha — v tomto světě; mahatā — velkým; yogaḥ — věda o vztahu s Nejvyšším; naṣṭaḥ — vytratila se; parantapa — ó Arjuno, přemožiteli nepřátel.

Překlad

Tak byla tato svrchovaná věda získávána v řetězci učednické posloupnosti, a touto cestou ji vždy pochopili svatí králové. Časem však byla posloupnost přerušena, a proto se zdá, že původní věda je ztracena.

Význam

Je jasně řečeno, že Gītā byla zvláště určena svatým králům. Bylo tomu tak proto, že ti měli plnit její účel při svém vládnutí občanům. Rozhodně nebyla nikdy určena démonským osobám, které rozmělňují její hodnotu — což nepřinese prospěch nikomu — a přicházejí s všemožnými výklady založenými na jejich vlastních rozmarech. Jakmile se původní účel vytratil kvůli motivům bezostyšných tvůrců komentářů, vyvstala potřeba obnovit učednickou posloupnost. Před pěti tisíci lety sám Pán viděl, že posloupnost byla přerušena, a z toho důvodu prohlásil, že účel Gīty se zdá být ztracen. Také v současné době existuje mnoho verzí Gīty (zvláště v angličtině), ale takřka žádná z nich není v souladu s učením pověřené učednické posloupnosti. Je nespočetně mnoho výkladů různých světských učenců, ale téměř nikdo z nich nepřijímá svrchovanost Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy, třebaže na Kṛṣṇových slovech značně vydělávají. Tento přístup je démonský — démoni nevěří v Nejvyššího Pána a pouze využívají Jeho vlastnictví ke svému požitku. Jelikož je skutečně zapotřebí anglické verze Gīty, která je získávána paramparou (učednickou posloupností), pokoušíme se zde tuto potřebu uspokojit. Bhagavad-gītā, přijímána taková, jaká je — je velkým dobrodiním lidstvu; pokud je ale považována za sbírku filozofických spekulací, je její studium pouhou ztrátou času.