Skip to main content

Bg. 4.18

Verš

karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt

Synonyma

karmaṇi — v činu; akarma — nečin; yaḥ — ten, kdo; paśyet — spatřuje; akarmaṇi — v nečinu; ca — také; karma — čin s touhou po jeho plodech; yaḥ — ten, kdo; saḥ — on; buddhi-mān — je inteligentní; manuṣyeṣu — v lidské společnosti; saḥ — on; yuktaḥ — je v transcendentálním postavení; kṛtsna-karma-kṛt — i když jedná nejrůznějším způsobem.

Překlad

Ten, kdo v činu vidí nečin a v nečinu čin, je mezi lidmi inteligentní, a třebaže se věnuje nejrůznějším činnostem, setrvává v transcendentálním postavení.

Význam

Ten, kdo jedná vědom si Kṛṣṇy, přirozeně není spoután karmou. Všechno dělá kvůli Kṛṣṇovi, a proto se z důsledků své práce netěší, ani jimi netrpí. Je tedy inteligentním členem lidské společnosti, třebaže se kvůli Kṛṣṇovi zaměstnává činnostmi všeho druhu. Akarma znamená bez reakcí za jednání. Impersonalista zanechává plodonosných činností ze strachu, aby výsledný čin nebyl překážkou na cestě seberealizace, ale personalista správně porozuměl svému postavení a ví, že je věčný služebník Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto se zaměstnává činnostmi spojenými s vědomím Kṛṣṇy. Jelikož vše dělá pro Kṛṣṇu, prožívá při této službě jen samé transcendentální štěstí. O jeho jednání je řečeno, že je prosté touhy po vlastním smyslovém požitku. Pokud člověk jedná s vědomím, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, ochrání ho to před všemi druhy reakcí, které práce přináší.