Skip to main content

Bg. 16.4

Verš

dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm

Synonyma

dambhaḥ — pýcha; darpaḥ — povýšenost; abhimānaḥ — ješitnost; ca — a; krodhaḥ — hněv; pāruṣyam — hrubost; eva — zajisté; ca — také; ajñānam — nevědomost; ca — a; abhijātasya — toho, kdo zrozením odpovídá; pārtha — ó synu Pṛthy; sampadam — rysy; āsurīm — démonské povahy.

Překlad

Ó synu Pṛthy! Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.

Význam

V tomto verši je popsána královská cesta do pekla. Přestože se démoni neřídí žádnými zásadami, rádi předvádějí, jak jsou zbožní a pokročilí v duchovní vědě. Jsou vždy arogantní a pyšní na své vzdělání či bohatství. Přejí si, aby je druzí uctívali, a vyžadují váženost, i když ji svým jednáním nevzbuzují. Rozčilují se kvůli hloupostem a nemluví vlídně, ale hrubě. Nevědí, co se má a co nemá dělat. Všechno dělají podle okamžité nálady, jak se jim zachce, a neuznávají žádnou autoritu. Tyto nepříznivé, démonské rysy mají hned od počátku existence svých těl v lůnech svých matek, a jak rostou, všechny je projevují.