Skip to main content

Bg. 16.10

Verš

kāmam āśritya duṣpūraṁ
dambha-māna-madānvitāḥ
mohād gṛhītvāsad-grāhān
pravartante ’śuci-vratāḥ

Synonyma

kāmam — chtíče; āśritya — přijímají útočiště; duṣpūram — neukojitelného; dambha — pýchy; māna — a falešné slávy; mada-anvitāḥ — pohrouženi v samolibosti; mohāt — působením iluze; gṛhītvā — přijímající; asat — nestálé; grāhān — věci; pravartante — vzkvétají; aśuci — nečistému; vratāḥ — zapřisáhlí.

Překlad

Odevzdávají se neukojitelnému chtíči a jsou pohrouženi v samolibosti tvořené pýchou a falešnou slávou. Takto ovlivnění iluzí jsou stále oddáni nečisté práci a přitahují je pomíjivé věci.

Význam

Zde je popsána démonská mentalita. Démoni nemohou nikdy uspokojit svůj chtíč. Budou jen neustále zvětšovat své neukojitelné touhy po hmotném požitku. I když je to, jak se upoutávají k nestálým věcem, naplňuje úzkostí, vlivem iluze ve svém jednání pokračují. Chybí jim poznání a nevědí, že jsou na špatné cestě. Když se upoutávají k nestálým věcem, vytvářejí si vlastního Boha a vlastní mantry, které pak pronášejí. Výsledkem je, že je stále více přitahují dvě věci — sexuální požitek a hromadění hmotného bohatství. V této souvislosti jsou velice důležitá slova aśuci-vratāḥ, nečisté sliby. Démonské lidi láká pouze víno, ženy, hazard a jedení masa — to jsou jejich aśuci, nečisté zvyky. Jejich pýcha a falešná sláva je podněcují k vytváření jakýchsi náboženských zásad, které nejsou v souladu s pokyny Ved. I když jsou těmi nejohavnějšími obyvateli světa, uměle si pro sebe připravují falešné pocty. Přestože spějí do pekla, myslí si, že jsou velice pokročilí.