Skip to main content

Bg. 15.9

Verš

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca
rasanaṁ ghrāṇam eva ca
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ
viṣayān upasevate

Synonyma

śrotram — uši; cakṣuḥ — oči; sparśanam — hmat; ca — také; rasanam — jazyk; ghrāṇam — čich; eva — rovněž; ca — a; adhiṣṭhāya — umístěné na úrovni; manaḥ — mysl; ca — rovněž; ayam — on; viṣayān — smyslové objekty; upasevate — užívá si.

Překlad

Živá bytost, která tímto způsobem přijímá další hrubohmotné tělo, získá určité uši, oči, jazyk, nos a hmat, jež jsou seskupeny kolem mysli. Tak bude užívat patřičné řady smyslových objektů.

Význam

Jinak řečeno — jestliže si živá bytost znečistí vědomí vlastnostmi koček a psů, dostane v příštím životě tělo kočky nebo psa a pak si užívá. Vědomí je původně čisté, stejně jako voda. Když ale vodu smísíme s nějakou barvou, změní se. Podobně se vědomí změní podle styku s hmotnými kvalitami. Pravé vědomí je vědomí Kṛṣṇy. Proto ten, kdo setrvává na úrovni vědomí Kṛṣṇy, žije čistý život. Má-li však někdo vědomí znečištěné určitou hmotnou mentalitou, dostane v příštím životě tomu odpovídající tělo, které nemusí být nutně lidské. Může dostat tělo kočky, psa, prasete, poloboha nebo jedné z mnoha dalších forem života, kterých je celkem 8 400 000.