Skip to main content

Bg. 15.11

Verš

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ

Synonyma

yatantaḥ — usilující; yoginaḥ — transcendentalisté; ca — také; enam — toto; paśyanti — mohou vidět; ātmani — na úrovni vlastního já; avasthitam — spočívající; yatantaḥ — usilující; api — i když; akṛta-ātmānaḥ — ti, kdo nedosáhli seberealizace; na — ne; enam — toto; paśyanti — vidí; acetasaḥ — mající nevyvinutou mysl.

Překlad

Usilující transcendentalisté, kteří setrvávají na úrovni vlastního já, jsou schopni toto vše vidět jasně. Avšak ti, jejichž mysl není vyvinuta a kteří seberealizace nedosáhli, nemohou vidět, k čemu dochází, i když se o to pokoušejí.

Význam

Mnoho transcendentalistů je na cestě duchovní seberealizace, ale ten, kdo na úrovni seberealizace nespočinul, nemůže vidět, jaké změny probíhají v těle živé bytosti. Významné je v této souvislosti slovo yoginaḥ. V dnešní době najdeme mnoho takzvaných yogīnů a takzvaných jógových společností, ale ve věci seberealizace jsou ve skutečnosti slepí. Pouze se odevzdaně věnují jistým gymnastickým cvikům a jsou spokojení, když mají dobře stavěná a zdravá těla. O ničem jiném nevědí. Jsou tu popisováni slovy yatanto 'py akṛtātmānaḥ: i když vyvíjejí úsilí v takzvaném systému yogy, nedosáhli seberealizace. Takoví lidé nemohou pochopit převtělování duše. Jedině ti, kdo se opravdu věnují skutečné yoze a poznali své vlastní já, svět a Nejvyššího Pána — tedy bhakti-yogīni, zaměstnaní čistou oddanou službou na úrovni vědomí Kṛṣṇy — mohou vědět, jak se věci dějí.