Skip to main content

Bg. 11.33

Verš

tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham
mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva
nimitta-mātraṁ bhava savya-sācin

Synonyma

tasmāt — proto; tvam — ty; uttiṣṭha — povstaň; yaśaḥ — slávu; labhasva — získej; jitvā — porážející; śatrūn — nepřátele; bhuṅkṣva — užívej si; rājyam — království; samṛddham — vzkvétajícího; mayā — Mnou; eva — zajisté; ete — ti všichni; nihatāḥ — zabiti; pūrvam eva — jak bylo předem zařízeno; nimitta-mātram — pouhou příčinou; bhava — staň se; savya-sācin — ó Savyasācī.

Překlad

Proto povstaň, připrav se k boji a získej slávu. Poraž své nepřátele a užívej vzkvétajícího království. Jejich smrt jsem již zařídil a ty, Savysācī, můžeš být jen pouhým nástrojem v boji.

Význam

Slovo savya-sācin poukazuje na toho, kdo dokáže na bojišti mistrovsky střílet z luku; Arjuna je tedy osloven jako zkušený bojovník schopný šípy zabíjet své nepřátele. Významná jsou také slova “jen se staň nástrojem” (nimitta-mātram). Celý svět je v pohybu podle plánu Nejvyšší Osobnosti Božství. Ti, kterým se nedostává poznání, si pošetile myslí, že příroda jedná bez jakéhokoliv plánu a že všechny projevy vznikají náhodou. Mnoho takzvaných vědců tvrdí: “Asi to bylo tak,” nebo “Možná spíše tak,” ale “asi” a “možná” neplatí. V hmotném světě je uskutečňován určitý plán. Jaký? Vesmírný projev umožňuje podmíněným duším vrátit se k Bohu, zpátky domů. Dokud mají panovačnou mentalitu a snaží se tak ovládat hmotnou přírodu, zůstávají podmíněné. Ten, kdo však dokáže pochopit plán Nejvyššího Pána a rozvíjí vědomí Kṛṣṇy, je nanejvýš inteligentní. Stvoření a zničení vesmírného projevu podléhá svrchovanému řízení Boha, a bitva na Kurukṣetře tedy představovala Jeho plán. Arjuna se odmítal boje zúčastnit, ale bylo mu doporučeno, aby bojoval v souladu s touhou Nejvyššího Pána; pak bude šťastný. Ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy a jehož život je tak zasvěcen transcendentální službě Pánu, je dokonalý.