Skip to main content

Bg. 1.4

Verš

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Synonyma

atra — zde; śūrāḥ — hrdinové; mahā-iṣu-āsāḥ — velmi mocní lučištníci; bhīma-arjuna — Bhīmovi a Arjunovi; samāḥ — rovni; yudhi — v boji; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — rovněž; drupadaḥ — Drupada; ca — také; mahā-rathaḥ — velký bojovník.

Překlad

V této armádě je mnoho hrdinných lučištníků, kteří se v boji vyrovnají Bhīmovi a Arjunovi — velcí bojovníci, jako například Yuyudhāna, Virāṭa a Drupada.

Význam

Třebaže Dhṛṣṭadyumna nebyl tváří v tvář Droṇācāryovu vynikajícímu válečnickému umění příliš velkou překážkou, bylo zde mnoho jiných, kteří naháněli strach. Duryodhana se o nich zmiňuje jako o velkých překážkách na cestě k vítězství, protože každý z nich byl stejně nebezpečným soupeřem jako Bhīma a Arjuna. Jelikož znal Bhīmovu a Arjunovu sílu, srovnával ostatní právě s nimi.