Skip to main content

Bg. 1.3

Verš

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyma

paśya — pohleď; etām — toto; pāṇḍu-putrāṇām — synů Pāṇḍua; ācārya — ó učiteli; mahatīm — veliké; camūm — vojsko; vyūḍhām — seřazené; drupada-putreṇa — synem Drupady; tava — tvým; śiṣyeṇa — žákem; dhī-matā — inteligentním.

Překlad

Ó můj učiteli, pohleď na mohutné vojsko Pāṇḍuových synů, které tak zkušeně seřadil tvůj inteligentní žák, syn Drupady.

Význam

Zkušený diplomat Duryodhana chtěl poukázat na chyby velkého brāhmaṇy Droṇācāryi, který byl vrchním velitelem. Droṇācārya se kdysi dostal do politického sporu s králem Drupadou, otcem Arjunovy ženy Draupadī. Výsledkem této pře bylo, že Drupada vykonal velkou oběť, díky níž byl požehnán synem, který bude schopen Droṇācāryu zabít. Droṇācārya si toho byl dobře vědom, ale přesto jakožto velkorysý brāhmaṇa neváhal předat všechna svá vojenská tajemství Drupadovu synu Dhṛṣṭadyumnovi, který mu byl svěřen, aby se od něho učil vojenství. Na Kuruovském bitevním poli se Dhṛṣṭadyumna postavil na stranu Pāṇḍuovců a byl to právě on, kdo seřadil jejich vojenský šik poté, co se tomuto umění naučil od Droṇācāryi. Duryodhana poukázal na tuto Droṇācāryovu chybu proto, aby ho přiměl k ostražitosti a neúprosnosti v boji. Zároveň tím chtěl Droṇācāryu upozornit, aby nebyl podobně shovívavý i v bitvě proti Pāṇḍuovcům, kteří byli také jeho oblíbenými žáky. Zvláště Arjuna byl jeho velmi drahým a vynikajícím žákem. Duryodhana varoval, že taková shovívavost v boji by vedla k porážce.