Skip to main content

Bg. 1.13

Verš

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyma

tataḥ — poté; śaṅkhāḥ — lastury; ca — také; bheryaḥ — velké bubny; ca — a; paṇava-ānaka — malé bubny a kotle; go-mukhāḥ — rohy; sahasā — náhle; eva — jistě; abhyahanyanta — byly současně rozezněny; saḥ — tento; śabdaḥ — výsledný zvuk; tumulaḥ — burácivý; abhavat — stal se.

Překlad

Poté ostatní najednou rozezněli své lastury, bubny, polnice, trumpety a rohy, které dohromady vytvořily burácivý zvuk.