Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 12.15

Текст

ясма̄н нодвиджате локо
лока̄н нодвиджате ча ях̣
харш̣а̄марш̣а-бхайодвегаир
мукто ях̣ са ча ме приях̣

Дума по дума

ясма̄т – от когото; на – никога; удвиджате – са обезпокоявани; локах̣ – хората; лока̄т – от хора; на – никога; удвиджате – е смущаван; ча – също; ях̣ – всеки, който; харш̣а – от щастие; амарш̣а – нещастие; бхая – страх; удвегаих̣ – и тревога; муктах̣ – освободен; ях̣ – който; сах̣ – всеки; ча – също; ме – на мен; приях̣ – много скъп.

Превод

Този, който не безпокои никого и не е обезпокояван от никого; който остава уравновесен в щастие и нещастие, страх и тревога, ми е много скъп.

Коментар

Тук са описани още някои от качествата на един предан. Той не затруднява никого, не тревожи никого и не предизвиква страх или неудовлетворение у никого. Тъй като е добронамерен към всички, той действа така, че да не безпокои другите. В същото време, ако другите се опитват да го безпокоят, той остава спокоен. По милостта на Бога е привикнал да не се влияе от никакви външни въздействия. Понеже е постоянно в Кр̣ш̣н̣а съзнание и е зает с предано служене, материалните обстоятелства не го смущават. Обикновено един материалист е много щастлив, ако може да удовлетвори сетивата и тялото си, но когато вижда, че другите притежават нещо за сетивно наслаждение, което му липсва, той страда и завижда. Когато очаква отмъщение от врага си, той изпитва страх; ако не може успешно да се справи с нещо, се обезсърчава. Преданият, който остава трансцендентален спрямо тези безпокойства, е много скъп на Кр̣ш̣н̣а.