Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 12.16

Текст

анапекш̣ах̣ шучир дакш̣а
уда̄сӣно гата-вятхах̣
сарва̄рамбха-паритя̄гӣ
йо мад-бхактах̣ са ме приях̣

Дума по дума

анапекш̣ах̣ – неутрален; шучих̣ – чист; дакш̣ах̣ – опитен; уда̄сӣнах̣ – освободен от грижи; гата-вятхах̣ – освободен от страдания; сарва-а̄рамбха – от всички стремежи; паритя̄гӣ – отрекъл се; ях̣ – всеки, който; мат-бхактах̣ – мой предан; сах̣ – той; ме – на мен; приях̣ – много скъп.

Превод

Мой предан, независим от обстоятелствата, чист и опитен, безпристрастен, неподвластен на страдания и стремеж към резултати – той ми е много скъп.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Преданият може да получи пари, но не трябва да полага прекалени усилия, за да ги придобие. Ако те се появят по милостта на Върховния, той не се вълнува. За него е естествено да се къпе поне два пъти на ден и да става рано сутрин, за да служи на Бога. По този начин той е чист отвътре и отвън. Един предан е опитен, защото познава добре същността на всяка дейност и вярва в свещените писания. Не взема страната на определена група, затова е безпристрастен. Напълно освободен от обозначения, той никога не страда. Той знае, че тялото му е само обозначение, затова остава неповлиян от телесните болки. Чистият предан не се стреми към нищо в разрез с принципите на преданото служене. Например за построяването на голяма сграда се изисква много енергия и един предан не се заема с тази работа, ако тя не му носи напредък в преданото служене. Той може да построи храм на Бога с цената на всякакви трудности, но не строи голяма къща за собствените си роднини.