Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.51

Текст

арджуна ува̄ча
др̣ш̣т̣ведам ма̄нуш̣ам рӯпам
тава саумям джана̄рдана
ида̄нӣм асми самвр̣ттах̣
са-чета̄х̣ пракр̣тим гатах̣

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; др̣ш̣т̣ва̄ – като виждам; идам – тази; ма̄нуш̣ам – човешка; рӯпам – форма; тава – твоята; саумям – много прекрасна; джана̄рдана – о, покорителю на враговете; ида̄нӣм – сега; асми – аз съм; самвр̣ттах̣ – успокоен; са-чета̄х̣ – в моето съзнание; пракр̣тим – в собствената си природа; гатах̣ – се върнах.

Превод

Когато видя Кр̣ш̣н̣а в изначалната му форма, Арджуна каза: О, Джана̄рдана, тази прекрасна, подобна на човешката форма, успокоява ума ми и аз възвръщам истинската си същност.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Думите ма̄нуш̣ам рӯпам категорично посочват, че изначалната форма на Върховната Божествена Личност е двуръка. И става ясно, че всички, които се присмиват на Кр̣ш̣н̣а, като го приемат за обикновена личност, не познават божествената му природа. Ако Кр̣ш̣н̣а беше обикновено човешко същество, как е възможно да представи вселенската форма, а след това четириръката форма На̄ра̄ян̣а? В Бхагавад-гӣта̄ е казано, че който счита Кр̣ш̣н̣а за обикновена личност и заблуждава читателя, като твърди, че безличностният Брахман говори вътре в Кр̣ш̣н̣а, допуска голяма грешка. Кр̣ш̣н̣а действително е проявил вселенската си форма и четириръката Виш̣н̣у форма. Как е възможно Той да бъде обикновено човешко същество? Чистият предан не се обърква от заблуждаващи коментари върху Бхагавад-гӣта̄, защото знае кое какво е. Автентичните стихове на Бхагавад-гӣта̄ са ясни като слънцето; те не се нуждаят от мъждукащата светлинка на глупави коментатори.