Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.10

Текст

апаря̄птам̇ тад асма̄кам̇
балам̇ бхӣш̣ма̄бхиракш̣итам
паря̄птам̇ тв идам етеш̣а̄м̇
балам̇ бхӣма̄бхиракш̣итам

Дума по дума

апаря̄птам – неизмерима; тат – тази; асма̄кам – на нашата; балам – сила; бхӣш̣ма – от Бхӣш̣ма; абхиракш̣итам – отлично защитени; паря̄птам – ограничени; ту – но; идам – всичко това; етеш̣а̄м – на Па̄н̣д̣авите; балам – сила; бхӣма – от Бхӣма; абхиракш̣итам – отлично защитени.

Превод

Нашата сила е неизмерима. Ние сме отлично защитени от Бхӣш̣ма, докато силата на Па̄н̣д̣авите е ограничена, въпреки че те са закриляни от Бхӣма.

Пояснение

Тук Дурьодхана сравнява двете армии и дава оценка на мощта им. Той мисли, че неговата армия няма равна на себе си по сила, защото е под покровителството на най-опитния генерал, старейшината на рода Бхӣш̣ма. От друга страна, силата на Па̄н̣д̣авите е ограничена, тъй като са командвани от по-малко опитния пълководец Бхӣма, който не може и да се сравнява с Бхӣш̣ма. Дурьодхана винаги е ненавиждал Бхӣма, защото е знаел, че ако трябва да умре, може да бъде убит единствено от него. Същевременно той е уверен в победата си поради присъствието на по-високопоставения генерал Бхӣш̣ма. Заключението му, че ще бъде победител в битката, е добре обосновано.