Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.11

Текст

аянеш̣у ча сарвеш̣у
ятха̄-бха̄гам авастхита̄х̣
бхӣш̣мам ева̄бхиракш̣анту
бхавантах̣ сарва ева хи

Дума по дума

аянеш̣у – в стратегическите позиции; ча – също; сарвеш̣у – навсякъде; ятха̄-бха̄гам – подредени по различен начин; авастхита̄х̣ – разположени; бхӣш̣мам – на Бхӣш̣ма; ева – несъмнено; абхиракш̣анту – трябва да подкрепите; бхавантах̣ – вие; сарве – всеки; ева хи – несъмнено.

Превод

Всички вие трябва да окажете пълна подкрепа на Бхӣш̣ма, като заемете своите стратегически позиции на бойните фаланги.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: След като възхвалил мъжеството на Бхӣш̣ма, Дурьодхана решил, че другите могат да се почувстват пренебрегнати и с присъщата си дипломатичност се опитал да поправи положението с гореспоменатите думи. Той подчертал, че Бхӣш̣мадева несъмнено е най-великият герой, но е вече възрастен и затова всеки трябва да мисли как да го защитава от всички страни. В сражението Бхӣш̣мадева може да се увлече в някоя посока и врагът да се възползва от това. Ето защо е важно другите воини да не напускат стратегическите си позиции и да не позволяват на врага да разкъса фалангите им. Дурьодхана чувствал, че победата на Куру зависи от присъствието на Бхӣш̣мадева. Той бил уверен, че по време на сражението ще има пълната подкрепа на Бхӣш̣мадева и Дрон̣а̄ча̄ря, защото и двамата не проронили нито дума, когато Драупадӣ, жената на Арджуна, в безпомощното си положение ги молила за защита, принуждавана да се съблече пред събранието на великите генерали. Дурьодхана знаел, че и двамата генерали изпитват известна привързаност към Па̄н̣д̣авите, но се надявал, че сега ще пренебрегнат напълно това чувство, както по време на играта със зарове.