Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.20.8

Текст

сӯта ува̄ча
харер дгр̣та-крод̣а-танох̣ сва-ма̄йайа̄
ніш́амйа ґор уддгаран̣ам̇ раса̄тала̄т
ліла̄м̇ хіран̣йа̄кшам аваджн̃айа̄ хатам̇
сан̃джа̄та-харшо мунім а̄ха бга̄ратах̣

Послівний переклад

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута сказав; харех̣  —  Господа; дгр̣та  —  хто прийняв; крод̣а  —  вепра; танох̣  —  тіло; сва-ма̄йайа̄  —  Своєю божественною енерґією; ніш́амйа  —  почувши; ґох̣  —  Землі; уддгаран̣ам  —  підняття; раса̄тала̄т  —  з дна океану; ліла̄м  —  розвагу; хіран̣йа̄кшам  —  демона Хіран’якшу; аваджн̃айа̄  —  недбало; хатам  —  вбив; сан̃джа̄та-харшах̣  —  захоплений; мунім  —  мудрецю (Майтреї); а̄ха  —  сказав; бга̄ратах̣  —  Відура.

Переклад

Сута Ґосвамі вів далі: Відура, нащадок Бгарати, був захоплений розповіддю про те, як Господь, силою Своєї божественної енерґії прийнявши подобу вепра, задля розваги підняв Землю з дна океану і завиграшки вбив демона Хіран’якшу. Вислухавши цю розповідь, Відура знову звернувся до мудреця.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тут сказано, що Господь прийняв форму вепра силою Своєї енерґії. Зумовлена душа змушена приймати те чи інше тіло під тиском матеріальних законів, яким вона підвладна, але тут ясно сказано, що Господь прийняв тіло вепра не під тиском якої-небудь зовнішньої сили. У «Бгаґавад-ґіті» сказано те саме: коли Господь сходить на Землю, Він приймає ту чи іншу форму силою Своєї внутрішньої енерґії. Отже, в Господній формі немає ні грана матеріальної енерґії. Майаваді вважають, що, коли Брахман набуває форми, ця форма є породженням майі. Але їхня теорія не має під собою ніяких підстав, бо, хоча майа вища від зумовленої душі, вона ніколи не може бути вищою від Верховного Бога-Особи. Вона підпорядкована Верховному Господу, і це підтверджує «Бгаґавад-ґіта». Майа діє під наглядом Господа і ніколи не може підкорити Його Самого. Майаваді уявляють собі, що жива істота    —    це Верховна Абсолютна Істина, яка потрапила під покров майі, але ці здогади цілковито неприйнятні, тому що майа не має сили покрити Всевишнього. Її ілюзорна сила може покрити маленьку частку Брахмана, але не Верховний Брахман.