Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 2.5.37

Текст

пурушасйа мукгам̇ брахма
кшатрам етасйа ба̄гавах̣
ӯрвор ваіш́йо бгаґаватах̣
падбгйа̄м̇ ш́ӯдро вйаджа̄йата

Послівний переклад

пурушасйа  —  Верховного Бога - Особи ; мукгам  —  рот ; брахма—  це брахмани; кшатрам  —  царі; етасйа  —  Його; ба̄хавах̣  —  руки; ӯрвох̣  —  стегна; ваіш́йах̣  —  це торговці; бгаґаватах̣  —  Бога-Особи; падбгйа̄м  —  з Його ніг; ш́ӯдрах̣  —  робітничий клас; вйаджа̄йата  —  проявився.

Переклад

Брахмани представляють Його рот, кшатрії    —    руки, вайш’ї    —    стегна, а шудри народжуються з Його ніг.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Усі живі істоти окреслено як невід’ємні частки Верховного Господа, а які саме, пояснено в даному вірші. Чотири стани людського суспільства, а саме інтелектуальний клас (брахмани), керівний клас (кшатрії), торговий клас (вайш’ї) та робітничий клас (шудри), належать до різних частин Господнього тіла. У цьому розумінні всі вони невідмінні від Господа. І рот, і ноги    —    частини одного тіла, однак рот або голова за своїми якостями важливіші за ноги. Але водночас всі разом    —    рот, ноги, руки й стегна    —    складають одне тіло. Члени Господнього тіла призначені служити єдиному цілому. Рот потрібний, щоб говорити та їсти, руки    —     щоб тіло захищати, ноги    —    щоб його носити, а черево    —     підтримувати в ньому життя. Тому представники інтелектуального суспільного стану повинні говорити від імені всього тіла, а також споживати їжу, щоб погамувати його голод. Голод Господа полягає у бажанні споживати плоди жертвопринесень, тому брахмани, що належать до класу розумних людей, повинні добре знатися на принесенні жертв, а представники підпорядкованих класів повинні прилучатися до цих жертвопринесень. Говорити задля Верховного Господа означає уславлювати Господа, поширюючи істинне знання про Нього, звістуючи Його справжню природу та справжнє становище частин цілого тіла. Тому брахмани мусять знати Веди, найвище джерело знання. Веда означає «знання», а анта    —    його вершина. Як сказано у «Бгаґавад-ґіті», Господь є джерело всього (ахам̇ сарвасйа прабгавах̣), а тому вершина всього знання (веданта) полягає в тому, щоб пізнати Господа, усвідомити наші стосунки з Ним і неухильно діяти відповідно до них. Частини тіла нерозривно зв’язані з тілом, тому й жива істота мусить знати свої стосунки з Господом. Людське життя насамперед призначене для цього: усвідомити справжні стосунки кожної живої істоти з Верховним Господом. Якщо людина не збагнула їх, її життя змарноване. Тому клас розумних людей (брахмани) передусім відповідає за те, щоб поширювати знання про наші стосунки з Господом і скеровувати загал на шлях істини.

Керівник покликаний захищати живі істоти, щоб вони мали змогу прийти до зазначеної мети людського життя. Торговий клас покликаний вирощувати збіжжя і розподіляти його по всьому суспільстві, щоб усі могли жити в добробуті і виконувати обов’язки, які накладає людське життя. Крім того, торговому класу покладено піклуватися про корів, щоб було доволі молока та молочних продуктів, що самі по собі можуть дати людям фізичні та розумові сили, потрібні для підтримання культури, цілковито присвяченої на усвідомлення вишньої істини. А представники робітничого класу, що не відзначаються ні інтелектом, ні силою, можуть своєю фізичною працею допомагати вищим класам і з цієї співпраці отримувати користь для себе. Отже всесвіт, що пов’язаний такими стосунками з Господом, являє собою довершене ціле, тоді як у суспільстві, де такі стосунки з Господом втрачено, панує безладдя і люди не знають ні миру, ні процвітання. Сказане тут спирається на Веди: бра̄хман̣о ’сйа мукгам а̄сід, ба̄хӯ ра̄джанйах̣ кр̣тах̣.