Skip to main content

Bg. 2.67

Verš

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi

Synonyma

indriyāṇām — zo zmyslov; hi — istotne; caratām — nepokojný; yat — táto; manaḥ — myseľ; anuvidhīyate — vždy zamestnaná; tat — táto; asya — jeho; harati — unáša; prajñām — inteligenciu; vāyuḥ — vietor; nāvam — loď; iva — tak ako; ambhasi — na vode.

Překlad

Tak ako loď na vode odveje silný vietor, tak i jeden z neovládnutých zmyslov, na ktorý sa sústredila myseľ, môže odniesť rozum človeka.

Význam

Keď nie sú všetky zmysly zamestnané v službe Pánovi, hrozí, že i jeden z nich, ktorý vyhľadáva hmotný pôžitok, môže zviesť oddaného z cesty duchovnej sebarealizácie. Preto je veľmi dôležité, aby sme ako Mahārāja Ambarīṣa zamestnali všetky svoje zmysly v službe Kṛṣṇovi. To je najlepší spôsob, ako ovládnuť myseľ.