Skip to main content

Bg. 2.68

Verš

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyma

tasmāt — preto; yasya — u toho; mahā-bāho — ó, bojovník s mocnými pažami; nigṛhītāni — takto podmienené; sarvaśaḥ — zo všetkých strán; indriyāṇi — zmysly; indriya-arthebhyaḥ — pre zmyslové predmety; tasya — jeho; prajñā — inteligencia; pratiṣṭhitā — ustálená.

Překlad

Ó, bojovník mocných paží, preto je ten, ktorého zmysly sú odvrátené od zmyslových predmetov, určite človekom stáleho rozumu.

Význam

Túžby po uspokojovaní vlastných zmyslov sa môžeme zbaviť iba tým, že ich zamestnáme v transcendentálnej láskyplnej službe Kṛṣṇovi. Tak ako možno nepriateľa premôcť silnejším protivníkom, aj zmysly možno podmaniť oddanou službu, a nie ľudským úsilím. Kto pochopil, že skutočná múdrosť znamená láskyplne slúžiť Kṛṣṇovi a že toto umenie treba rozvíjať pod vedením pravého duchovného učiteľa, ten sa nazýva sādhaka alebo osoba hodná vyslobodenia.