Skip to main content

Bg. 2.52

Verš

yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca

Synonyma

yadā — keď; te — tvoja; moha — klam; kalilam — húština; buddhiḥ — transcendentálna služba s inteligenciou; vyatitariṣyati — prekoná; tadā — vtedy; gantā asi — dospeješ; nirvedam — ľahostajnosť; śrotavyasya — k všetkému, čo má byť vypočuté; śrutasya — k všetkému, čo už bolo vypočuté; ca — tiež.

Překlad

Až tvoja inteligencia prekoná húštinu klamu, staneš sa ľahostajným ku všetkému, čo už bolo vypočuté, ako i ku všetkému, čo má byť vypočuté.

Význam

Medzi veľkými Pánovými oddanými môžeme nájsť veľa oddaných, ktorí sa stali ľahostajnými k vedskym rituálom vďaka tomu, že vykonávali oddanú službu. Aj skúsený brahmaṇa sa bez problémov stane celkom ľahostajným k obradným rituálom, ktorých cieľom je hmotný pôžitok, keď naozaj pochopí svoj vzťah ku Kṛṣṇovi a Jeho postaveniu. Śrī Mādhavendra Purī, veľký oddaný a ācārya v postupnosti duchovných učiteľov, hovorí:

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me

„Ó, moje tri denné modlitby, prevolávam vám chválu. Ó, očistný kúpeľ, hlboko sa pred tebou klaniam. Ó, polobohovia! Ó, predkovia! Odpustite mi, prosím, moju neschopnosť uctievať vás. Všade, kde som, spomínam na mocného potomka yaduovskej dynastie, na Kṛṣṇu, Kaṁsovho nepriateľa, a tak sa vyslobodzujem z pút svojich hriechov. Myslím si, že mi to stačí.“

Vedske obrady, ktoré okrem iného obsahujú aj prednášanie rôznych modlitieb trikrát denne, kúpanie sa skoro ráno a vzdávanie úcty predkom, sú pre nováčikov povinné. No keď má človek plné vedomie Kṛṣṇu a je celkom odovzdaný transcendentálnej láskyplnej službe Jemu, zľahostajnie k všetkým týmto usmerňujúcim pravidlám, pretože už dosiahol dokonalosť. Keď človek prostredníctvom služby Najvyššiemu Pánovi, Śrī Kṛṣṇovi, dosiahne poznanie, nemusí už viac vykonávať rôzne druhy pokánia a obetí, ktoré sa odporúčajú v zjavených písmach. Rovnako je mrhaním času aj vykonávanie rôznych obradov bez pochopenia, že cieľom Ved je dospieť ku Kṛṣṇovi. Osoba vedomá si Kṛṣṇu transcenduje śabda-brahma, prekročí hranice Ved a Upaniṣad.