Skip to main content

Bg. 2.53

Verš

śruti-vipratipannā te
yadā sthāsyati niścalā
samādhāv acalā buddhis
tadā yogam avāpsyasi

Synonyma

śrutivedske zjavenie; vipratipannā — neovplyvnený výsledkami práce; te — tvoja; yadā — keď; sthāsyati — zostáva; niścalā — nepohnutá; samādhau — v transcendentálnom vedomí; acalā — neochvejná; buddhiḥ — inteligencia; tadā — vtedy; yogam — duchovná realizácia; avāpsyasi — dosiahneš.

Překlad

Keď tvoju myseľ viac neznepokojujú vznešené slová Ved a zostáva pohrúžená v tranze sebarealizácie, vtedy dosiahneš božské vedomie.“

Význam

Povedať o niekom, že sa nachádza v samādhi, je to isté, ako povedať, že tento človek si plne uvedomuje Kṛṣṇu. V dokonalom samādhi človek realizuje Brahman, Paramātmu a Bhagavāna. Najvyššou dokonalosťou sebarealizácie je pochopiť, že sme večnými Kṛṣṇovými služobníkmi a že našou jedinou úlohou je plniť si svoje povinnosti s mysľou uprenou Naňho. Človeka vedomého si Kṛṣṇu, neochvejného Pánovho oddaného, by nemali rozptyľovať vznešené slová Ved a nemal by robiť výnosné činnosti so snahou povýšiť sa na nebeské planéty. Ten, kto si je vedomý Kṛṣṇu, je s ním v úzkom spojení a môže priamo porozumieť všetkým Jeho pokynom. Ak takto konáme, môžeme si byť istí, že dosiahneme poznanie a dokonalosť v duchovnom živote. Stačí sa len podrobiť Kṛṣṇovmu vedeniu alebo vedeniu Jeho zástupcu, duchovného učiteľa.