Skip to main content

Bg. 2.51

Verš

karma-jaṁ buddhi-yuktā hi
phalaṁ tyaktvā manīṣiṇaḥ
janma-bandha-vinirmuktāḥ
padaṁ gacchanty anāmayam

Synonyma

karma-jam — vďaka plodonosným činnostiam; buddhi-yuktāḥ — oddane slúžiť; hi — určite; phalam — výsledky; tyaktvā — vzdávajú sa; manīṣiṇaḥ — veľkí svätci alebo oddaní; janma-bandha — z otroctva rodenia a umierania; vinirmuktāḥ — vyslobodené; padam — stav; gacchanti — dospejú; anāmayam — bez utrpenia.

Překlad

Vďaka tejto oddanej službe Bohu sa veľkí svätci alebo oddaní zbavujú výsledkov činov v hmotnom svete. Tak sa vyslobodzujú z kolobehu rodenia a smrti a dosahujú stav mimo všetkých utrpení (návratom k Bohu).

Význam

Oslobodeným živým bytostiam patrí miesto, kde neexistuje žiadne hmotné súženie. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.58) hovorí:

samāṣritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

„Tomu, kto prijal ochranu pri lotosových nohách Pána, ktorý je útočiskom celého vesmírneho stvorenia a je známy ako Mukunda alebo darca mukti (vyslobodenia), sa oceán hmotného sveta zdá byť trochou vody, ktorá sa vojde do otlačku kopýtka teliatka. Jeho cieľom sú Vaikuṇṭhaloky, kde nejestvuje hmotné utrpenie, a nie miesta, na ktorých na každom kroku hrozí nebezpečenstvo.“

Kvôli svojej nevedomosti človek nechápe, že hmotný svet je miestom utrpenia, kde nebezpečenstvo číha na každom kroku. Iba z nevedomosti sa menej inteligentní ľudia snažia riešiť problémy života vyhľadávaním pôžitku v plodoch svojich činov a myslia si, že tak môžu byť šťastní. Nevedia, že na tomto hmotnom svete nejestvuje hmotné telo, ktoré by zaručovalo život bez utrpenia. Životné problémy, teda narodenie, staroba, choroby a smrť, sú v hmotnom svete všadeprítomné. No ten, kto porozumie svojmu pravému postaveniu večného Božieho služobníka a zrealizuje postavenie Najvyššej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, odovzdá sa transcendentálnej láskyplnej službe Jemu. Vďaka tomu získa všetky kvalifikácie potrebné pre vstup na vaikuṇṭhské planéty, kde niet ani strastiplného hmotného života, ani vplyvu času a smrti. Poznať svoju skutočnú podstatu znamená poznať aj Pánovo vznešené postavenie. Kto si chybne myslí, že individuálna duša a Boh sú na rovnakej úrovni, blúdi v temnote, a preto nie je schopný oddane slúžiť Pánovi. Namiesto toho sa sám snaží byť „pánom“ a pripravuje si tak cestu k nekonečnému rodeniu sa a umieraniu. Kto však pochopí, že jeho poslaním je slúžiť, zapojí sa do služby Pánovi a stane sa tak spôsobilý pre vstup na Vaikuṇṭhaloky. Služba obetovaná Pánovi sa nazýva karma-yoga alebo buddhi-yoga, či jednoducho oddaná služba.