Skip to main content

Bg. 18.30

Verš

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
kāryākārye bhayābhaye
bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti
buddhiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyma

pravṛttim — koná; ca — aj; nivṛttim — nekoná; ca — a; kārya — čo sa má robiť; akārye — čo sa nemá robiť; bhaya — strach; abhaye — nebojácnosť; bandham — puto; mokṣam — vyslobodenie; ca — a; — ktorá; vetti — pozná; buddhiḥ — pochopenie; — to; pārtha — ó, syn Pṛthy; sāttvikī — v kvalite dobra.

Překlad

Ó, syn Pṛthy, porozumenie, pomocou ktorého človek vie, čo sa smie a čo sa nesmie, čoho sa má báť a čoho nie, čo zväzuje a čo oslobodzuje, také pochopenie je v kvalite dobra.

Význam

Ten, kto nepozná pokyny písiem, zaplieta sa do následkov svojich činov. Činy vykonané podľa pokynov písiem, sa nazývajú pravṛtti alebo tie, ktoré majú byť vykonané. Opakom sú činy, ktoré by nemali byť vykonané, pretože nie sú schválené písmami. Pochopenie, ktoré rozlišuje pomocou inteligencie, sa nachádza v kvalite dobra.