Skip to main content

Bg. 18.31

Dévanágarí

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ १८.३१ ॥

Verš

yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Synonyma

yayā — ktorá; dharmam — náboženské zásady; adharmam — bezbožnosť; ca — a; kāryam — čo by malo byť vykonané; ca — aj; akāryam — čo by nemalo byť vykonané; eva — istotne; ca — aj; ayathā-vat — nedokonale; prajānāti — pozná; buddhiḥ — inteligencia; — tá; pārtha — ó, syn Pṛthy; rājasī — v kvalite vášne.

Překlad

Ó, syn Pṛthy, porozumenie nerozlišujúce medzi zbožným a bezbožným, medzi tým, čo sa má a čo sa nesmie, sa nachádza v kvalite vášne.