Skip to main content

Bg. 16.5

Dévanágarí

दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ १६.५ ॥

Verš

daivī sampad vimokṣāya
nibandhāyāsurī matā
mā śucaḥ sampadaṁ daivīm
abhijāto ’si pāṇḍava

Synonyma

daivī — transcendentálne; sampat — vlastnosti; vimokṣāya — určené k oslobodeniu; nibandhāya — k pripútanosti; āsurī — démonské vlastnosti; matā — sa považujú; — nemaj; śucaḥ — obavy; sampadam — s vlastnosťami; daivīm — transcendentálnymi; abhijātaḥ — zrodený; asi — si; pāṇḍava — ó, syn Pāṇdua.

Překlad

Transcendentálne vlastnosti vedú k oslobodeniu, zatiaľ čo démonské zotročujú. Ty sa však nemusíš báť, ó, syn Pāṇdua, pretože si sa narodil s božskými vlastnosťami.

Význam

Śrī Kṛṣṇa dodal Arjunovi odvahu, keď mu povedal, že sa nenarodil s démonskými vlastnosťami. Arjunova účasť vo vojne nebola démonská, pretože dôkladne zvažoval všetky pre a proti. Zvažoval, či môže alebo nemôže zabiť také úctyhodné osobnosti ako Bhīṣma a Droṇa, a nekonal pod nátlakom hnevu, pýchy alebo hrubosti. Jeho povaha teda nebola démonská. Pre kṣatriyu, bojovníka, je vystrelenie šípu na nepriateľa transcendentálne, zatiaľ čo neuposlúchnutie tohoto príkazu je známkou démonskej povahy. Arjuna preto nemal najmenší dôvod žialiť. Kto sa riadi predpísanými povinnosťami, určenými pre jeho spoločenskú triedu, nachádza sa na transcendentálnej úrovni.