Skip to main content

Bg. 16.4

Verš

dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm

Synonyma

dambhaḥ — pýcha; darpaḥ — spupnosť; abhimānaḥ — domýšľavosť; ca — a; krodhaḥ — hnev; pāruṣyam — hrubosť; eva — iste; ca — a; ajñānam — nevedomosť; ca — a; abhijātasya — tých, ktorí sa narodili; pārtha — ó, syn Pṛthy; sampadam — vlastnosti; āsurīm — s démonskou povahou.

Překlad

Pýcha, spupnosť, domýšľavosť, hnev, hrubosť a nevedomosť sú vlastnosti tých, ktorí sa narodili s démonskou povahou, ó syn Pṛthy.

Význam

V tomto verši sa popisuje kráľovská cesta do pekla. Démoni radi predstierajú zbožnosť a pokročilosť v duchovnej vede, a to aj napriek tomu, že sa samy neriadia náboženskými zásadami. Sú veľmi domýšľaví a pyšní na svoje vzdelanie a bohatstvo. Chcú byť uctievaní, hoci si to nezaslúžia. Rozčuľujú sa nad zbytočnosťami a hovoria hrubo, nikdy nie slušne. Nevedia, čo sa smie a čo nesmie. Jednajú vždy rozmarne podľa svojich prianí a neuznávajú nijakú autoritu. Tieto démonské vlastnosti získali už v matkinom lone, a časom ich začínajú jednu po druhej prejavovať.