Skip to main content

Bg. 11.10-11

Dévanágarí

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ ११.१० ॥
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११.११ ॥

Verš

aneka-vaktra-nayanam
anekādbhuta-darśanam
aneka-divyābharaṇaṁ
divyānekodyatāyudham
divya-mālyāmbara-dharaṁ
divya-gandhānulepanam
sarvāścarya-mayaṁ devam
anantaṁ viśvato-mukham

Synonyma

aneka — nespočetne mnoho; vaktra — úst; nayanam — očí; aneka — nespočetne mnoho; adbhuta — úžasné; darśanam — pohľady; aneka — mnoho; divya — božské; ābharaṇam — ozdoby; divya — božské; aneka — množstvo; udyata — pozdvihnuté; āyudham — zbrane; divya — božské; mālya — vence; ambara — odevy; dharam — zahalený; divya — božské; gandha — vône; anulepanam — potretý; sarva — všetko; āścarya-mayam — úžasné; devam — žiarivý; anantam — nekonečné; viśvataḥ-mukham — všeprestupujúci.

Překlad

V tejto vesmírnej podobe videl Arjuna nespočetne mnoho úst, nespočetne mnoho očí a nespočetne mnoho úžasných javov. Postava bola ozdobená mnohorakými nebeskými ornamentami a držala mnoho pozdvihnutých božských zbraní. Bola prekrásne ozdobená nebeskými girlandami, zahalená do božského šatu a pomazaná božskými vonnými olejami. Všetko bolo očarujúce, žiarivé, nekonečné a všeprestupujúce.

Význam

V týchto dvoch veršoch sa opätovným použitím slova aneka naznačuje, že Arjuna mohol vidieť nekonečne veľa rúk, úst, nôh a iných prejavov. Tieto manifestácie zaberali celý vesmír a hoci Arjuna sedel na bojovom voze, mohol ich vďaka Kṛṣṇovej milosti, vďaka Jeho neuveriteľnej moci všetky uzrieť.