Skip to main content

Шримад-бхагаватам 9.6.38

Текст

ш́аш́абиндор духитари
биндуматйа̄м адха̄н нр̣пах̣
пурукутсам амбарӣшам̇
мучукундам̇ ча йогинам
теша̄м̇ сваса̄рах̣ пан̃ча̄ш́ат
саубхарим̇ ваврире патим

Пословный перевод

ш́аш́абиндох̣ — Шашабинду; духитари — в лоне дочери; биндуматйа̄м — Биндумати; адха̄т — породил; нр̣пах̣ — царь (Мандхата); пурукутсам — Пурукутсу; амбарӣшам — Амбаришу; мучукундам — Мучукунду; ча — и; йогинам — высоко продвинутого мистика; теша̄м — их; сваса̄рах̣ — сестры; пан̃ча̄ш́ат — пятьдесят; саубхарим — великого мудреца Саубхари; ваврире — избрали; патим — мужа.

Перевод

В лоне Биндумати, дочери Шашабинду, Мандхата зачал трех сыновей. Это были Пурукутса, Амбариша и Мучукунда, великий йог-мистик. У них было пятьдесят сестер, и все они стали женами великого мудреца Саубхари.